Luster kommune - Solvorn oppvekstsenter

Miljørettleiar

Solvorn oppvekstsenter ligg i bygda Solvorn, ei idyllisk perle ved Lustrafjorden. Oppvekstsenteret har barnehage, barneskule 1.-7. trinn og SFO i same bygg. Skuleåret 22/23 har skulen 20 elevar.

Stillingsinformasjon

Det vert ledig 71,2 % fast stilling som miljørettleiar frå 01.08.22. 

Arbeidsoppgåver:

 • snakka med, støtta og motivera elevar
 • planlegga og organisera aktivitetar
 • leggja tilrette for eit godt og inkluderande klasse- og skulemiljø
 • førebyggja konfliktar
 • delta i planlegging og oppfølging saman med andre tilsette
 • samarbeida med heimane og andre instansar

Kvalifikasjonar: 

 • Det er ynskjeleg med 3-årig relevant høgskuleutdanning. Søkjarar med anna relevant bakgrunn og kompetanse kan også bli vurdert. 
 • God relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner
 • Det er ønskjeleg med praksis frå skule/arbeid med elevar

Personlege eigenskapar som vert vektlagt:

 • Kunna byggja gode relasjonar og ha eit positivt elevsyn
 • Sjå moglegheiter og kunna motivera til utvikling/trivsel
 • Ha godt humør, vera initiativrik og engasjert i arbeidet

Menn vert oppmoda om å søka.

Særskild for stillinga

Den tilsette må leggje fram politiattest av nyare dato jf. opplæringslova § 10-9.

Kommunen kan tilby

 • Arbeid i ein veldriven kommune med gode og sikre rammevilkår
 • Eit godt og stabilt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling
 • Kommunale tilsetjingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk

Andre opplysningar 

 • Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk.
 • Alle faste nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader.
 • Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.
 • Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt EasyCruit.

Del på:

Referansenummer:

22/3603

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

26.06.2022

Tiltreding:

01.08.2022

Arbeidsstad:

Solvorn oppvekstsenter

Adresse:

Løteigane 13 6879 Solvorn

Kontorlokalisering: